ПРОГРАМ РАДА ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

ГОДИШЊИ  ПРОГРАМ РАДА ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

СЕПТЕМБАР

      1.Конституисање ђачког парламента; Упознавање и изјашњавање чланова       парламента са Школским програмом

 1. Избор руководства ђачког парламента
 2. Усвајање Годишњег плана рада ђачког парламента
 3. Упознавање са кућним редом школе

 

ОКТОБАР

 1. Упознавање са активностима и задацима из школског развојног плана
 2. Активности око организације и реализације ученичких екскурзија
 3. Формирање тима за екологију и еколошка питања
 4. Акција уређења школског простора

 

НОВЕМБАР

 1. Анализа безбедности ученика у школи
 2. Оптерећеност ученика школским обавезама
 3. Организовање истраживања у циљу уочавања проблема и доношпења акционих планова за њихово решавање.испитивање климе у наставним и ваннаставним активностима на релацији ученик – ученик,ученик – наставник, ученик – наставник – родитељ
 4. Грађење заштитне мреже за спречавање и смањење насиља међу децом

 

ДЕЦЕМБАР

 1. Тематски дан – светски дан борбе против СИДЕ
 2. Новогодишња акција ученика – хуманитарни пакетићи
 3. Разматрање успеха ученика на крају првог полугодишта
 4. Укључивање у организацију припреме прославе дана школе

 

ЈАНУАР

 1. Реализација програма прославе дана школе

 

ФЕБРУАР

 1. Припрема тематских дана и вршњачке едукације
 2. Едукација чланова ђачког парламента и осталих заинтересованих ученика за дебату
 3. Дебата на тему: Корак против дрога
 4. Дебата на тему: Злоупотреба савремених средстава комуникације

 

МАРТ

 1. Организација и реализација културно забавних сусрета ( ликовне изложбе,изложбе чланова фото – секције,песнички сусрети)
 2. Упознавање са темама које се обрађују на часовима Грађанског васпитања и разговор о њима са члановима вршњачког тима и ученицма који похађају часове ГВ
 3. Рад на изради интернет презентације школе
 4. Упознавање са резултатима истраживања права детета у Србији – из дечијег угла

 

АПРИЛ

 1. Разговор на тему како ученици наше школе виде рад ђачког парламента – добре и лоше стране
 2. Договор о успостављању сарадње са локалном самоуправом – Канцеларија за младе
 3. Договор о успостављању сарадње са локалном самоуправом – Друштвене инстиуције
 4. Анализа успеха ученика на школским такмичењима

МАЈ

 1. Рад на организацији разговора о професионалној оријентацији ученика
 2. Организовање посете средњим школама у нашем граду
 3. Тренинг социјалних и животних вештина – учешће ученика у различитим активностима у школи
 4. Припрема и организација презентација рада ђачког парламента у протеклој школској години

 

ЈУН

 1. Израда плана акитвности ђачког парламента за наредну школску годину

      

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.