ЂАЧКИ  ПАРЛАМЕНТ

У нашој школи основан је и ради, од 2009.године Школски парламент. Парламент има план рада, а на састанцима се предлажу теме за које су сви ученици заинтересовани и које се односе на боље услове организације живота у школи. Преко својих представника у Ђачком парламенту ученици износе своје мишљење и прелажу идеје, разматрају сарадњу ученика и наставника. Ученици се на овај начин обавештавају и освим важним питањима од посебног значаја за њихово школовање. Чланови парламента су ученици седмог и осмог разреда. Своје представнике бирају њихова одељења. Председник и заменик се бирају измедју изабраних ученика. Записничара именује председник.

Ђачки парламент важан је јер:

  1. Гарантује основне слободе ученика
  2. Омогућава лични развој ученика
  3. Пружа могућност колективног одлучивања и тимског рада
  4. Омогућава бољу комуникацију и доприности бољим односима у школи
  5. Омогућав развој демократске културе
  6. Омогућава боље информисање и размену идеја

Зашто је важно укључивање ученика у рад Ђачког парламента:

  • Зато што ученици најбоље разумеју своје потребе
  • Зато што најбоље препознају своје проблеме и проблеме својих вршњака
  • Зато што млади треба да учествују у одлучивању,јер на тај начин јачају своје самопоуздање и постају одговорне личности

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.