Професионална орјентација

Одабир будућег занимања је осмацима, тренутно једна од дилема. Средње школе представљају своје смерове. Можда ће вам, драги осмаци, то помоћи у одабиру.


Шумарска школа КраљевоПољопривредно-хемијска школа „Др Ђорђе Радић“