Запослени

Ваннаставно особље (директор, стручни сарадници и остали радници)

1. Маџаревић Снежана Директор школе
2. Кузмановић Јелена Педагог
3. Јовановић Мирјана Психолог
4. Читлучанин Снежана Библиотекар
5. Марковић Биљана Секретар
6. Шиљковић Добрина Књиговођа
7. Гочобија Нада Административно – финансијски радник
8. Сатарић Вера Сервирка
9. Радовић Предраг Домар
10. Живановић Раденко Ложач
12. Живановић Миланка Хигијеничар
13. Рашковић Драгица Хигијеничар
14. Матовић Гордана Хигијеничар
15. Камиџорац Славица Хигијеничар
16. Вукомановић Славица Хигијеничар

Наставно особље – разредна настава

Ред.бр. Име и презиме Стручна спрема и звање
2. Чемеркић Живорад VI степен, наставник разредне наставе
3. Станковић Воислав VI степен, наставник разредне наставе
4. Илић Бранислав VII степен, проф. разредне наставе
5. Илић Ката VII степен, проф. разредне наставе
6. Ракоњац Сузана VII степен, проф. разредне наставе
7. Раонић Владанка VI степен, наставник разредне наставе
8. Чемерикић Весна VII степен, проф. разредне наставе
9. Пековић Снежана VII степен, проф. разредне наставе
10. Глигоровић Сања VI степен, наставник разредне наставе
11. Ерац Анђелка VII степен, проф. разредне наставе
12. Ракита Јелена VII степен, проф. разредне наставе
13. Терзић Весна VI степен, наставник разредне наставе продуженом боравку

Наставно особље- предметна настава

Ред.

број

Име и презиме Стручна спрема и звање
1. Микарић Анкица VII степен, проф. српског језика
2. Миловић Марица VII степен, проф. српског језика
3. Миловановић Татјана VII степен, проф. српског језика
4. Милојевић Слађана VII степен, проф. српског језика
5. Рељић Силвана VII степен, проф. енглеског језика
6. Димитријевић Зорица VII степен, проф. енглеског језика
7. Милетић Бихорац Јелена VII степен, проф. енглеског језика
8. Петровић Драгана VII степен, проф. енглеског језика
9. Вукомановић Оливера VII степен, дип. Матем-информ.
10. Максимовић Невена VII степен, дип. Матем-информ.
11. Петрић Бојана VII степен, мастер  математичар
12. Васиљевић Никола VII степен, вероучитељ
13. Вукадиновић Весна VII степен, проф. Историје
14. Максимовић Стеван VII степен, проф. Историје
15. Слијепчевић Данијела VII степен, проф. Географије
16. Живковић – Марковић Милица VII степен, проф. Географије
17.   VII степен, проф.хемије
18. Ракоњац Дејан VII степен, проф. физике
19. Срећковић Татјана VII степен, проф. Биологије
20. Стојановић Светлана VII степен, проф. Биологије
21. Ђукић Биљана VII степен, проф. ликовне кул.
22. Димитријевић Јелена VII степен, проф. музичке културе
23. Вучковић Биљана VII степен, проф. тех. и информ.
24. Недељковић Златко VII степен, проф. тех. образовања
25. Видовић Иван VI степен, наст. физичког вас.
26. Симић Марко VII степен, проф. физичког вас.
27. Симић Ђорђе VII степен, проф. физичког вас.
28. Петковић Игор VII степен,проф информатике
29. Пантовић Милица VII степен, проф. немачког језика
30. Милуновић Милица VII степен, проф. енглеског јез.
31. Кешељ Тијана VII степен, проф. немачког језика
32. Ђаловић Никола VII степен, проф. физичког васп.
33. Милка Чекановић VII степен, проф. Биологије

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.