Тимови у школи

Руководиоци стручних већа, тимова и стручних актива

 

Ред.

број

Називи  већа, тимова и стручних актива Руководиоци већа
1. Стручно веће за српски језик Марица Миловић
2. Стручно веће за страни језик Силвана Рељић
3. Стручно веће за математику Невена Максимовић
4. Стручно веће за историју и географију Милица Живковић
5. Стручно веће за биологију и хемију Љубомирка Томић
6. Стручно веће за музичко и ликовно Јелена Димитријевић
7 Стручно веће за физику, ТИО и информатику Игор Петковић
8. Стручно веће за физичко васпитање Нада Мијатовић
9. Стручно веће за грађанско ваститање и веронауку Никола Васиљковић
10. Стручно веће за разредну наставу Брануслав Илић
11. Стручни актив за развојно планирање Тања Миловановић
12. Стручни тим за инклузивно образовање Јелена Ђекић Ловић
13. Тим за самовредновање рада школе Јелана Ракита
14. Тим за заштиту деце и ученика  од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Весна Вукадиновић
15. Стручни актив за развој Школског програма Златко Недељковић
16. Стручни актив за развој Годишњег плана рада Бојана Петрић
17. Тим професионалне орјентације Јелена Ђекић Ловић
18. Тим културне и јавне делатности школе Биљана Ђукић

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.