Предметна настава

Наставно особље- предметна настава

 

Ред.

број

Име и презиме Стручна спрема и звање Задаци и послови које обавља
1. Миловановић Татјана VII степен, проф. српског језика Наставник српског јез.
2. Милојевић Слађана VII степен, проф. српског језика Наставник српског јез.,

Грађанског васп.

3. Миловић Марица VII степен, проф. српског језика Наставник српског јез.
4. Микарић Анкица VII степен, проф. српског језика Наставник српског јез.
5. Рељић Силвана VII степен, проф. енглеског језика Наставник енглеског јез.
6. Димитријевић Зорица VII степен, проф. енглеског језика Наставник енглеског јез.,

Грађанског васп.

7. Бихорац Јелена VII степен, проф. енглеског језика Наставник енглеског јез.
8. Петровић Драгана VII степен, проф. енглеског језика Наставник енглеског јез.,

Грађанског васп.

9. Вукомановић Оливера VII степен, дип. матема.-информ. Наставник математике
10. Максимовић Невена VII степен, дип. матема.-информ. Наставник математике
11. Петрић Бојана VII степен, дип. матема.-информ. Наставник математике
12. Мартић Александар VII степен, проф. математике Наставник математике
13. Мамула Марта VII степен, проф. историје Наставник историје
14. Слијепчевић Данијела VII степен, проф. географије Наставник географије,

Грађанског васп.

15. Марковић-Живковић Милица VII степен, проф. географије Наставник географије
16. Вукадиновић Весна VII степен, проф. историје Наставник историје
17. Томић Љубомирка VII степен, проф. хемије Наставник хемије
18. Јелић Санела VII степен, проф. физике Наставник физике
19. Ракоњац Дејан VII степен, проф. физике Наставник физике
20. Срећковић Татјана VII степен, проф. биологије Наставник биологије
21. Стојановић Светлана VII степен, проф. биологије Наставник биологије,

Чувара природе

22. Ђукић Биљана VII степен, проф. ликовне кул. Настав. ликовне кул.
23. Димитријевић Јелена VII степен, проф. музичке културе Настав. музичке кул.,

Хор и оркестар

24. Вучковић Биљана VII степен, Настав. техничког обр.
25. Недељковић Златко VII степен, Настав. техничког обр.
26. Мијатовић Нада VI степен, проф. физичког вас. Настав. физичког вас.
27. Симић Марко VII степен, проф. физичког вас. Настав. физичког вас.
28. Симић Ђорђе VII степен, проф. физичког вас. Настав. физичког вас.
29. Петковић Игор VII степен, Настав. информатике
30. Дуњић Снежана VII степен, проф. немачког језика Настав. немачког језика
31. Павловић Радмила VII степен, проф. немачког језика Настав. немачког језика
32. Васиљевић Никола VII степен, вероучитељ Настав. верске наставе

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.